Working for the next generation

De planeet moet door een volledige transitie, en snel. Het opgebruiken van fossiele energie, water en grondstoffen leidt tot steeds grotere problemen. Nieuwe technologie (robotiseren, digitaliseren, slim lokaal produceren bv. 3D printen, genetics, ...) bieden oplossingen. Maar die moeten ten dienste staan van de planeet en niet van enkelen die snel en veel willen verdienen.

Bert Gielen engageert zich om minimaal 1/3 van zijn werktijd aan dergelijke transitieprojecten te besteden. Fun en visie zijn daarbij belangrijker dan de paycheck op het einde van de maand.

Technische ondersteuning van de milieucoördinator

Een milieucoordinator wordt regelmatig geconfronteerd met eenmalige technische vragen. BERIN ondersteunt met invoering van de BAT-Conclusions / Vlarem III, met energie-audits en -plannen, met impactberekeningen.

Bert Gielen heeft ruime ervaring met de MER-disciplines Lucht en Water en wordt voor energieplannen (EBO of vergunningsaanvraag) erkend door VEKA en VBBV.

Voorstelling van BERIN

BERIN is genoemd naar de oprichter en zijn partner : Bert & Ingrid.

Bert Gielen versterkt uw team wanneer uw bedrijf een belangrijke verandering voorbereidt : een uitbreiding, een verhuis, een ambitieus actieplan.

Onze rol is om van bij de start de thema's milieu- en duurzaamheid mee te betrekken bij het masterplan of de conceptstudie. Dit gebeurt in team en in de taal van het bedrijfsleven : bij een geslaagd project gaan lagere kosten en een vlottere projectdoorloop samen met een lagere footprint en aandacht voor de volgende generatie.

Vervolgens zorgen we voor ondersteuning bij verkrijgen van budgetten, opmaak van bestekken en de vergunningsaanvraag.

Lagere milieu-impact door wijzigingen in de productie

Milieu-impacten aanpakken aan de bron door vermijden of hergebruiken, is economisch interessant : er gaat minder grondstof verloren en de kosten voor zuivering of verwerking achteraf, dalen.

Bert Gielen heeft 30 jaar ervaring, vooral in de sectoren chemie, metaal, afvalverwerking en voeding. De rode draad in zijn carrière is om - in team met de klant - de milieu-impact van een bedrijf te verlagen door wijzigingen in de productie.
Hij startte in 1990 bij LISEC en deed er pionierswerk voor hergebruik en vrachtreductie voor water. Van 1997 tot 2000 werkte hij als interne expert bij de BEKAERT-groep. Vanaf 2000 werkte Bert bij ECOLAS dat in 2007 opging in ARCADIS. Hij breidde de expertise uit naar solventen, energie en duurzame gebouwen.