Aurubis Beerse 2021-22

De bedrijven in de kanaalzone te Beerse werden geconfronteerd met een zeer specifieke luchtemissieproblematiek. Aurubis nam het initiatief om die in kaart te brengen en om eventuele links met de eigen productie-processen zichtbaar te maken. Mijn basiskennis van de sector liet toe om efficiënt te overleggen zowel met medewerkers van Aurubis, met de buurbedrijven en met de omwonenden.

Masterplan Water + Renewable Energy - project collectief wonen 2022

Cohousing is een relatief nieuwe woonvorm die tal van mogelijkheden biedt naar verduurzaming. Dit project bestaat echter al 30 jaar. Als onderdeel van een ruimer plan om het gebouw toekomst-proof te maken werd een masterplan water opgesteld en is de haalbaarheid van PV-panelen onderzocht.

Lanxess en Katoennatie : haalbaarheidonderzoek regenwater 2021

Katoennatie voert het regenwater van tientallen hectaren gebouwen en wegen af naar de Schelde. Het buurbedrijf Lanxess heeft dan weer een hoog waterverbruik.
De studie rekende door hoeveel regenwater er - bij een aantal scenario's van bijkomende buffers en/of groei productie - kan hergebruikt worden.
Het potentieel is erg hoog, maar het project bleek niet rendabel omwille van de hoge leidingkost.
Contactpersoon : Freya Masson, Lanxess.

Lanxess Antwerpen : energie in vergunningsaanvraag DeN2O 2021

Lanxess wil in 2022 starten met de bouw van de DeN2O. Dit is een katalystische verwijdering van een belangrijke emissie van lachgas (N2O), een moeilijk te behandelen broeikasgas.
Bij de vergunningsaanvraag moet een energiestudie toegevoegd worden. Deze werd onder zeer grote tijdsdruk gerealiseerd zonder impact op de tijdslijn van dit belangrijke project.
Contactpersoon : Freya Masson, Lanxess.

VOLYS, masterplan water nieuwe locatie 2022

VOLYS nam een logistiek terrein in Kortrijk over om dit stapsgewijs te herontwikkelen naar een modern voedingsbedrijf. Op deze nieuwe locatie kan het de groei realiseren die op de bestaande locatie niet meer haalbaar is.
Samen met het bedrijf stelde ik een Masterplan Water op dat de hoge ambities op vlak van hergebruik en overstromingspreventie in concrete en kosten-efficiënte acties vertaalde.
Contact Mathijs De Brabander (Volys),  Annelies Vandekerkhove (milieucoördinator)

Alvance, specifiek knelpunt luchtemissie 2019-2021

Alvance wordt geconfronteerd met een zeer specifieke maar in de sector onbekende luchtemissieproblematiek. Mijn werkvloer-ervaring bij sectorgenoten en kennis van luchtemissies lieten toe om me zeer snel in te werken in het team dat de aard ontrafelt, vervolgens de bronnen opspoort en tenslotte de mogelijke technische ingrepen uitwerkt. In opdracht van Arcadis.
Contact : Wim Van Loock (Alvance), Anja Vandercapellen (Arcadis).

UCB bodemsanering Gent : tendering grondwaterzuiveringsinstallatie, 2021

Onder dit voormalig UCB-terrein bevat het grondwater hoge concentraties aan deels toxische metalen en sulfaat. Binnen het team dat instaat voor de tendering van deze bodemsanering was ik verantwoordelijk voor de waterzuivering die de metalen als slib zal verwijderen. In opdracht van Arcadis.
Contact : Saskia Van Doorsselaere en Jeroen Verhack, Arcadis.

Voedingsbedrijf, energieplan ifv. hervergunning en uitbreiding, 2020

Dit West-Vlaams voedingsbedrijf werkt al zeer lang samen met Arcadis voor milieu-diensten. Het bedrijf mikt op een uitbreiding van de capaciteit met 60%.
Bovenop de betere energie-efficiëntie door betere benutting van de installaties werden projecten met snelle payback ingepland die ca. 15% extra energiebesparing moeten opleveren. Voor dit energieplan is intensief samengewerkt met het bedrijf en met de onderaannemers die instaan voor de grootste energieverbruiken : koelgroepen en afvalwaterzuivering.
Contact : Guy Van den Broeke, Arcadis.

Alken-Maes / Heineken, uitbreiding van Mouterij Albert in Puurs, 2020

Alken-Maes plant een 4de mouterij. Hiervoor werd een volledig nieuw energieconcept ontwikkeld, dat het primair energieverbruik per ton mout -/+ halveert. Rol : 2nd opinion van energieontwerp, opmaak energiestudie voor vergunningsaanvraag. In opdracht van Arcadis.
Contact : Eva Enody (Arcadis), Johan Vissenaekens (Alken-Maes), Tijn Backx (Heineken)

Lanxess Antwerpen : ondersteuning energiemanagement, 2019-2020

De drie voornaamste acties waren :       

  • troubleshooting en actieplan voor betere opvolging stoomverbruiken
  • positionering van Lanxess voor CO2-emissierechten bij de aankoop van externe stoom via ECLUSE
  • luik “energie” in de externe audit van het geïntegreerde zorgsysteem milieu/kwaliteit/energie

Contact : Patrick Missiaen, Lanxess

Sadaci Gent : energie plan EBO, 2019

Sadaci produceert molybdeenoxide. In 2019 trad het toe tot EBO en moest het dus de eerste energie-studie en -plan opmaken. Sadaci heeft een lange traditie van energiebesparing en energie-managemant en wilde dit zoveel mogelijk in eigen beheer blijven doen. Door de opstart van de nieuwe PUROX-lijn was er echter tijdelijk een overbezetting. Het energieplan met alle bijhorende documenten werd zo opgemaakt dat het Sadaci-team dit vanaf 2020 zelfstandig kon overnemen. Het plan is in jan 2020 goegekeurd zonder bijkomende vragen van VBBV.
Contact : Nele Van Roey en Tom Eggermont, Sadaci.

Vlaskracht, Kortrijk : haalbaarheidsanalyse zonnepanelen, 2019

Vlaskracht en Beauvent haalden samen het project ZONkracht binnen om op openbare gebouwen in de regio Kortrijk op grote schaal zonnepanelen te plaatsen. Dit was het eerste project van deze nieuwe burger-energie-coöperatie en was cruciaal voor een succesvolle opstart. Ik was deel van het vrijwilligersteam dat in zeer korte tijd de screening van openbare gebouwen uitvoerde. Op basis van deze screening werden met 6 gemeenten investeringsprogramma’s afgesloten.
Contact : Matthias Zuliani, Vlaskracht.

Lanxess Antwerpen : gratis CO2-emissierechten, 2019-2023

Als gevolg van een herstructurering was het milieuteam van Lanxess te Antwerpen sterk onderbestaft en werden een aantal taken uitbesteed. Ik werkte in nauwe samenwerking met het Lanxess milieuteam het aanvraagdossier voor gratis CO2-emissierechten uit voor de beide locaties Kallo en Lillo.
Aanpassing MMP ifv. nieuwe wetgeving, baselinerapport, afstemming met buurbedrijven, audits.

Jaarlijks actualiseren van MMP, opmaak van activity level rapport, ondersteuning bij audits en interne rapportering, uitsplitsing CO2-rechten over 2 NV's.

Contact : Patrick Missiaen, Lanxess Belgium. David Bresseleers, Lanxess Performance Materials

Aquafin Deurne: upgrade slibvergisting, 2019

Aquafin vervangt de bestaande slibdroger door een nieuwe meer performante droger en voegt een thermische slibafbraak toe. Daardoor stijgt de hoeveelheid biogas, dalen de droogkosten en daalt de slibafvoer naar externe verwerking.       
Binnen het Arcadis-team dat instond voor voorstudie en vergunningsaanvraag was ik verantwoordelijk voor “energie”.
Contact : Ivan Van Puyenbroeck, Arcadis.

DP World, Antwerp Gateway, 2019.

Antwerp Gateway plant om zo goed als volledig het interne transport van containers uit te voeren met elektrische ASC (automatic static crane) in plaats van de klassieke diesel SC (straddle carrier). Dit zorgt voor een veel lagere CO2-footprint, een veel beter ruimtegebruik en een betere veiligheid. Ik verzorgde binnen zeer kort tijdsbestek de energiestudie voor de vergunningsaanvraag. In opdracht van Arcadis.  
Contactpersoon : Eva Enody, Arcadis.